Výstavy v knižnici

Jediný filatelistický krúžok pre deti a mládež v Bratislave Mladfila, pod vedením pani Daniely Schmidtovej sa stretáva pravidelne v pondelok na pobočke na Vavilovovej 26. Krúžok mladých filatelistov je zameraný na získavanie, triedenie a výmenu známok, učia sa základom filatelie ale aj o krajinách, z ktorých známky pochádzajú, o technikách, ktorými sa známky tlačia, základných motívoch a tvorcoch známok. Mladí filatelisti pracujúci v krúžku dosiahli aj mnohé významné slovenské filatelistické ocenenia. Cieľom projektu je inšpirovať deti a mladých ľudí k učeniu a povzbudzovať ich k vytrvalosti, trpezlivosti, cieľavedomosti a precíznosti. Žiaci sa môžu prihlásiť kedykoľvek priamo na pobočke, prísť na pondelkové stretnutie, ktoré začína o 17,00 h alebo sa obrátiť na vedúcu krúžku na tel. č. 0903/346 896.

Ako každý rok pripravuje krúžok výstavu exponátov mladých filatelistov. Výstava Mladfila potrvá od 9.11. 2015 – 9.1. 2016 a vidieť ju môžete na pobočka Prokofievova 5.

Na pobočke Vavilovova zas môžete obdivovať prácu našich žiakov zo základnej školy na Černyševského ulici, ktorí vyrobili exponáty rôznych pamätihodností nachádzajúcich sa na našom Slovensku. Výstava pod názvom Slovensko v malom bude sprístupnená od 18. novembra.

výstava Mladfila 2015 Slovenskovmalom2

web od 2day