Dnes začína zbierka na pomoc ľuďom bez domova

Mestská časť Bratislava–Petržalka realizuje monitoring ľudí bez prístrešia pravidelne počas celého roka. Vďaka detailnému poznaniu týchto ľudí na mieste, kde žijú, im dokážeme účinne pomáhať. S prichádzajúcimi zimnými mesiacmi mestská časť zintenzívňuje svoje pôsobenie v teréne.

Pomocnú ruku v týchto chladných mesiacoch podávajú predovšetkým pracovníci petržalského miestneho úradu, ktorí ľuďom bez prístrešia prinesú čiapky, rukavice, ponožky, teplé spodné oblečenie a deky. Spolu s materiálnou pomocou ponúkajú aj sociálne poradenstvo a ľuďom s trvalým pobytom v Petržalke aj možnosť získať jednorazovú finančnú výpomoc. „V zimných mesiacoch zaznamenávame v teréne menej ľudí bez domova, nakoľko viacerí na toto obdobie odchádzajú do útulkov, krízových centier alebo k známym či príbuzným. Napriek tomu na uliciach môžeme stále nájsť množstvo ľudí odkázaných na pomoc od iných“, prezradila vedúca oddelenia Alena Halčáková.

Práca s bezdomovcami, ktorých je v súčasnosti na území Petržalky približne 300, je veľmi náročná, preto mestská časť víta každý podnet ale aj pomoc od obyvateľov. Petržalčania môžu každoročne prispieť k zlepšeniu života ľudí bez domova v podobe šatstva, uterákov, posteľnej bielizne, prikrývok, ale aj trvanlivých potravín. Zbierka bude tento rok v dňoch 13. až 27. novembra na Kutlíkovej 17, na sociálnom oddelení na 5. poschodí, kancelária č. 501.

Na Štedrý deň, tak ako po iné roky, pripraví samospráva Vianočnú kapustnicu zdarma pre všetkých Petržalčanov, ktorí ju môžu prísť ochutnať od 9. do 11. hodiny na parkovisko pri Tescu.

Pri práci s bezdomovcami mestská časť spolupracuje aj s občianskym združením VAGUS, a neziskovou organizáciou Depaul Slovensko, ktorá prevádzkuje nocľaháreň pre bezdomovcov. Rovnako aj pracovníci Okrskovej stanice mestskej polície Bratislava-Petržalka pravidelne monitorujú všetky lokality, kde sa bezdomovci zdržiavajú a opakovane s nimi riešia priestupky v súvislosti s dodržiavaním čistoty a poriadku.

web od 2day