Dejiny Bratislavy maľovali aj petržalskí žiaci

Cieľom dvojročného projektu bolo nielen prejaviť svoje výtvarné nadanie, ale spoznať udalosti, ktoré sa odohrávali v časoch dávno minulých na území nášho hlavného mesta. Pochopiť historické súvislosti a ilustrovať predstavy príbehov. Najlepšie ilustrácie vybrala porota do pripravovanej knihy, kde sa a zaskveli s príbehmi uznávaného historika Dr. Pavla Dvořáka. Do projektu sa zapojili aj žiaci zo ZŠ Budatínska a ZŠ Gessayova.

ZŠ Budatínska: Vratko Cyprich z IX.B triedy, Lucia Zvancigerová zo IV.B triedy a Hanka Gurská z III.C triedy
ZŠ Gessayova: Kristián Švarda, Linda Molčanová, Daniela Remáková, Jakub Horák, Veronika Finková, Simona Barnášová a Linda Erdélyiová, ktorá získala cenu Pavla Dvořáka

Dvojročný projekt o histórii nášho hlavného mesta Bratislavy odštartoval I. etapou dňa 11. 1. 2014, pokračoval vždy raz do mesiaca podujatiami pod názvom „Rozpoviem ti tri príbehy“. Posledné rozprávanie 8. novembra 2014 ukončilo prvý cyklus, v ktorom sme sa dostali z praveku cez starovek, stredovek až k novoveku. Ilustrátori, ktorí chodili na premiérové rozprávanie s Dr. Dvořákom v Starej radnici, sa zapájali do súťaže priamo v ateliéri. Plní zážitkov a predstáv z rozprávania, hneď príbehy ilustrovali. V roku 2014 priblížili v múzeu zvedavým návštevníkom – budúcim ilustrátorom knihy o Bratislave – 27 príbehov z dejín Bratislavy a stretli sa s ôsmimi zaujímavými osobnosťami – archeológmi, historikmi, historikmi umenia a s numizmatikom. Múzejníci predviedli deťom 40 zbierkových predmetov z depozitárov a dokumentovali historické obdobia spomínané v príbehoch. Návštevníci spoznávali život jednak z príbehov, ale aj v Múzeu dejín mesta a stredovekých žalároch, v Múzeu historických interiérov. Mladí ilustrátori v ateliéri a v školách v l. etape projektu namaľovali pod vedením pedagógov presne 497 obrázkov, ktoré boli prezentované na prelome rokov 2014/2015 na výstave vo výstavných priestoroch MMB v Starej radnici. Do 1. júna 2015 Múzeum mesta Bratislavy zozbieralo 886 ilustrácií detí vo veku od 4 do 16 rokov, ktoré ilustračne vyjadrovali 39 príbehov z dejín Bratislavy. Porota vybrala 218 prác, ktoré spracoval umelecký grafik ako sprievodné ilustrácie príbehov Pavla Dvořáka – Maľované dejiny Bratislavy – Deti ilustrujú príbehy Pavla Dvořáka.

Autorka projektu – PhDr. Beáta Husová – zároveň verí, že pripravovaná publikácia môže byť využívaná na školách ako neformálna didaktická pomôcka, ktorá prispeje k regionálnemu vzdelávaniu a výchove v súvislosti s múzejnou pedagogikou a urobí dejiny zaujímavšie a pochopiteľnejšie.

web od 2day