Vianočná kapustnica pre ľudí bez domova

Dňa 14. decembra 2015 v čase od deviatej do pol jednej prebiehal na území Petržalky pravidelný monitoring ľudí bez domova a bez prístrešia. Tento predvianočný bol už tradične zároveň pozvaním na Vianočnú kapustnicu, ktorú mestská časť každoročne pripravuje pre Petržalčanov pred Tescom na Štedrý deň.

Monitorovanie ľudí bez strechy nad hlavou vykonáva samospráva pravidelne raz do mesiaca a v zime svoju prácu v teréne pracovníci sociálneho oddelenia ešte zintenzívnia. V spolupráci s Mestskou políciou Bratislava-Petržalka navštívili v dopoludňajších hodinách niekoľko vytipovaných lokalít – Kapitulský dvor, Janíkov dvor, Bzovícku ulicu, Chorvátske rameno, Námestie republiky, Fedinovu ulicu, Nobelovo námestie a Pečniansky les.

Lokalitu Kapitulská dvor len nedávno vyčistila mestská časť od niekoľkých ton rôzneho odpadu a v súčasnosti sa tam zdržiava osem ľudí. Druhou navštívenou lokalitou bol Janíkov dvor – na začiatku sa zdržiavali traja ľudia a na ostatných miestach v tejto lokalite, kde zvyčajne prespávajú, nenašli už žiadnych. Šetrenie pokračovalo na uliciach Bzovícka a Dolnozemská. Na týchto miestach sa nezdržiaval žiadny bezdomovec. Pri Chorvátskom ramene sa zdržiavajú a prespávajú dvaja ľudia. V minulosti prespávali v stane, teraz žijú v maringotke, kde pracovníci zastihli len ženu. Odtiaľ pokračovali na Námestie republiky a Fedinovu ulicu. Na týchto miestach sa v predchádzajúcom období zdržiavali tiež ľudia bez domova. Žiadnych tu však už nenašli. Na Nobelovom námestí na lavičkách sa zdržiavali traja ľudia, ktorých trápil osud jedného z nich, ktorého v piatok odviezla sanitka a nemajú o ňom žiadne správy. Medzi posledné lokality, ktoré navštívili pracovníci sociálneho oddelenia, patril Pečniansky les pri Viedenskej ceste. Tu v príbytku prebývajú dvaja ľudia bez domova. Jednému z nich odporučili návštevu lekára kvôli jeho veľmi žltej farbe pokožky.
Zo štrnástich kontrolovaných ľudoch bez prístrešia mali len štyria trvalý pobyt v našej mestskej časti. Cieľom šetrenia je kontrola, či ľudia naďalej zotrvávajú v týchto lokalitách, poskytnutie sociálneho poradenstva a pomoc pri zdravotných problémoch, rozdanie teplého oblečenia či sladkostí. Každý jeden dostal aj pozvanie na Vianočnú kapustnicu na Štedrý deň od 9 h pred Tescom.

„Pravidelná detekcia pohybu a pobytu ľudí bez domova nám pomáha získať prehľad o migrácii v priebehu roka, ale aj o ich zdravotnom stave. Všetkým sme poskytli základné sociálne poradenstvo, kde môžu vykonať osobnú hygienu, dostať teplé jedlo, kde môžu prenocovať, vymeniť a oprať si šatstvo a podobne,“ popisuje jednu z mnohých úloh svojho oddelenia vedúca Alena Halčáková a dodáva, že „tým, ktorí majú trvalý pobyt na území mestskej časti poskytujú aj možnosť vybaviť si dávky v hmotnej núdzi, jednorazovú finančnú výpomoc ako aj pomoc sociálnej výdajne. Väčšina si rady vypočuje, ale konkrétnu pomoc v danej situácii odmieta.“

IMG_3492 IMG_3509 IMG_3526

web od 2day