Začínajúci autori z celého Slovenska dostanú šancu v Petržalke

V minulom roku o literárnu súťaž prejavilo záujem množstvo autorov z celého Slovenska, ktorí poslali až 192 literárnych diel. Ako vtedy skonštatovala porota, vybrať víťazov bola riadna „fuška“. Najmladší autor, ktorý sa do súťaže prihlásil mal len deväť a najstaršou prihlásenou súťažiacou bola 86 ročná pani. Tento rok sa môže celé Slovensko prihlásiť so svojimi dielami do už 27. ročníka tejto prestížnej súťaže.

Literárna súťaž sa zrodila v roku 1990 ako nápad vtedajšieho nového riaditeľa petržalskej knižnice PaedDr. Jozefa Pavelku a bola určená žiakom petržalských základných škôl. V roku 1993 sa súťaž premenovala na Petržalské súzvuky Ferka Urbánka, podľa dramatika, ktorý prežil v Petržalke niekoľko rokov svojho života a napísal 54 divadelných hier. Súťaž v roku 2006 definitívne získala celoslovenský charakter. Jej dnešnú podobu tvorí vyhodnotenie troch vekových kategórií, a to mladší žiaci, starší žiaci a dospelí a tri žánrové kategórie – poézia, próza a dráma. V 25 ročnej histórii súťaže sa medzi porotcami vystriedali mnohé známe osobnosti slovenskej literatúry. V roku 2012, za pôsobenia súčasnej riaditeľky petržalskej knižnice PhDr. Kataríny Bergerovej, sa slávnostné vyhodnotenie súťaže rozšírilo o stretnutie autorov z porotcami. Tu majú nádejní začínajúci autori možnosť priamo si vypočuť interakciu na svoje práce a debatovať o posune, vylepšeniach, prípadných chybách či malých nedostatkoch hodnotených prác. Od toho istého roku iniciovala aj prvý literárny predvečer, ktorý sa uskutočňuje pred slávnostným vyhodnotením literárnej súťaže Petržalské súzvuky Ferka Urbánka.

Práce môžu autori posielať v 3 exemplároch vytlačených na počítači alebo napísaných na písacom stroji poštou na adresu knižnice do 15. júna 2016. Zásielka musí obsahovať aj riadne vyplnenú prihlášku.“ dodala riaditeľka petržalskej knižnice Katarína Bergerová.

Adresa:
Miestna knižnica Petržalka
Kutlíkova 17
851 02 Bratislava 5
zn. PSFU 2016

web od 2day