Petržalské deti a kráľovná športov ruka v ruke

Atletický klub Run For Fun pôsobí Petržalke už rok. Vznikol na ZŠ Tupolevova v súvislosti s rekonštrukciou celého areálu školy, najmä však atletickej dráhy s umelým povrchom, ktorý je prvým svojho druhu na území Petržalky. Priestor športoviska dopĺňajú aj vynovené plochy na loptové hry ako basketbal, volejbal či futbal a fit plocha s vonkajšími prvkami na cvičenie. Areál je prístupný aj verejnosti. Cieľom mestskej časti je postupne zrekonštruovať všetky areály škôl a podporiť tak záujem o šport a zdravý životný štýl nielen u žiakov, ale aj u všetkých Petržalčanov.

Novozaložený Atletický klub začal svoju činnosť s Hravou atletikou pre deti do 12 rokov, ktorá si našla už viac ako 30 fanúšikov medzi deťmi. Tie sa pravidelne v pondelok a štvrtok stretávajú v telocvični ZŠ Tupolevova alebo na atletickej dráhe, aby si zašantili a nenásilnou formou sa naučili niečo zo základov atletiky. „Hravá atletika je zameraná na všeobecný pohybový rozvoj detí zábavnou formou. Detičky si upevnia zdravie a zlepšia imunitu, posilnia svalstvo, zlepšia športovú koordináciu pohybov a získajú pozitívny vzťah k zdravému pohybu. Ak majú záujem, majú možnosť zúčastniť sa atletických súťaží.“ dodáva trénerka Renatka. Od marca rozširuje klub svoju ponuku aj pre staršie deti otvorením Bežeckej školy. „Pre deti od 12 rokov, keď už je namieste určitá postupná športová špecializácia, sme pripravili tréningy zamerané na rozvoj špeciálnych bežeckých schopností. Deti čaká kondičná, technická, taktická, psychologická a pedagogická príprava. Získajú rýchlosť, vytrvalosť, silu, naučíme ich správnu techniku behu, dôjde k zlepšeniu pohybovej výkonnosti. Tréningom podporíme ďalší rozvoj pohybovej koordinácie, disciplínu, motiváciu a cieľavedomosť detí. Tak ako pri Hravej atletike, aj tu majú deti možnosť skúsiť atletické súťaže.“ priblížil zameranie Bežeckej školy bývalý reprezentačný tréner žien Vladimír Duda.

Atletický klub bude ďalej organizovať každý druhý pondelok v mesiaci počas tréningu „kontrolky“, čo budú profesionálne zmerané kontrolné behy na štandardné trate. Zúčastniť sa môžu akékoľvek deti aj mimo klubu, školy, skrátka ktokoľvek príde v danom čase a postaví sa na štart. „Kontrolky“ sú úplne zadarmo. „Tešíme sa z tejto možnosti, ktorá dáva všetkým deťom, aj tým možno trochu ostýchavejším, možnosť zasúťažiť si a otestovať svoje bežecké schopnosti akosi „nanečisto“. Veríme, že tak niektoré deti uvidia, že ich atletika môže zaujímať a rozhodnú sa športovať pravidelne“, doplnil Miroslav Cisár, riaditeľ ZŠ Tupolevova a člen Klubovej rady AK Run For Fun Petržalka. „Atletická dráha na ZŠ Tupolevova a aktivity AK Run For Fun Petržalka sú krásnym príkladom dobrej investície samosprávy, ktorá prinesie deťom aj dospelým možnosť tráviť voľný čas zdravo, športom a medzi kamarátmi.“ uzavrel Robert Schnürmacher z oddelenia školstva a športu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka.

HRAVÁ ATLETIKA (termíny tréningov)
11-14 ročné
Pondelok 15.00 – 16.00
Štvrtok 15.30 – 16.30
6-10 ročné
Pondelok 16.00 – 17.00
Štvrtok 16.00 – 17.00

BEŽECKÁ ŠKOLA (termíny tréningov)
Pondelok 15.00 – 16.30
Štvrtok 15.00 – 16.30
Sobota 10.00 – 11.30

Viac informácií nájdete na RUN FOR FUN

Print

web od 2day