Láskou k prírode inšpiroval aj petržalských žiakov

Miroslav Saniga – vedec, imitátor, ochranca a milovník prírody – svojim rozprávaním na prvej tohtoročnej prednáške Petržalskej super školy zaujal viac ako štyri stovky šiestakov. Interaktívna a zábavnými príhodami obohatená prednáška udržiavala deti v neustálej pozornosti. Autor predstavil život svojej celoživotnej lásky, drobného vtáčika murárika červenokrídleho. Nepozná ho veľa ľudí, keďže na území Slovenska hniezdi v nehostinnom skalnom prostredí len 30 párov. Prírodovedec sa s týmto operencom doslova „zasnúbil“ už v siedmich rokoch a odvtedy sa venuje výskumu jeho života. Na každodennom živote malého operenca, premietaním nádherných fotografií z prírody a rozprávaním krátkych príbehov zo svojich potuliek prírodou ukázal žiakom veľmi názorne súvislosti a vzťahy medzi neživou a živou prírodou na Slovensku. pútavou formou iných zvierat, s ktorými sa Miroslav Saniga stretáva denno-denne a noc čo noc v zátišiach našej prírody. Na svoje si prišli aj tí, ktorí by chceli počuť aj hlasy týchto zvierat – Miroslav Saniga deťom vyhovel aj v tejto oblasti. Na záver prednášky pochválil Petržalku, že je to pekné a príjemné sídlisko osadené v zeleni a žiadna betónová džungľa a vyzval žiakov, aby sa o túto krásu starali a chránili svoje životné prostredie. Všetkých zároveň pozval do svojej Rozprávkovej vtáčej záhradky.

Počas prednášky neustále komunikoval so žiakmi – pýtal sa ich čo vidia na fotografii alebo čo by urobili, keby stretli v lese medveďa – a po prednáške zas žiaci mohli dávať otázky jemu. Chodil medzi nimi s mikrofónom a dokonca si spoločne precvičili aj anglický jazyk, lebo otázky mu mali žiaci dávať v angličtine. Každý, kto správne odpovedal alebo dal zaujímavú otázku, dostal od prednášajúceho malý darček – knihu, šiltovku, tričko, prívesok alebo náušnice – všetko s obrázkom jeho životnej lásky murárika červenokrídleho. Všetci žiaci a ich učitelia dostali peknú pohľadnicu, ktorú im pán Saniga po prednáške aj podpísal.

Miroslav Saniga je pracovníkom Ústavu ekológie lesa SAV, pričom pracuje na Výskumnej stanici v podhorskej dedinky Staré Hory. Venuje sa výskumu živočíšnych spoločenstiev. Popri vedeckej práci sa na druhý plný úväzok nezištne venuje popularizácii prírodovedy. Doteraz vydal vlastným nákladom vyše 50 populárno-vedeckých knižiek, publikoval cez 2000 článkov v časopisoch a takmer 4000 jeho príspevkov odznelo v rozhlase. Prírodu nadovšetko miluje, čoho dôkazom je aj „Rozprávková vtáčia záhradka“, ktorú vybudoval vo dvore a záhradke rodičovského domu v Liptovských Revúcach pod Veľkou Fatrou.

IMG_5320 IMG_5347 IMG_5368

IMG_5375 IMG_5388 IMG_5416

web od 2day