Petržalka uspela s ďalším projektom. Pribudne dvadsaťpäť pracovných miest.

Stredisko sociálnych služieb Petržalka sa zapojilo do národného projektu Podpora opatrovateľskej služby. O nenávratný finančný príspevok sa mohli uchádzať vybraní poskytovatelia opatrovateľskej služby, ktorí realizujú terénnu opatrovateľskú službu v zmysle príslušných zákonov. Petržalka v projekte uspela a ponúkne prácu 25 opatrovateľkám.

Za hlavné ciele si projekt stanovil zvýšiť dostupnosť opatrovateľskej služby v regiónoch, umožniť občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, občanom s nepriaznivým zdravotným stavom a seniorom zotrvať vo svojej rodine a komunite s riadnou odbornou pomocou, podporiť rozvoj opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení a posilnenie lokálne kapacity opatrovateliek, ktoré budú vykonávať profesionálne opatrovanie.

Stredisku bude Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR uhrádzať príspevok na výkon opatrovateľskej služby vo výške 507 eur za mesiac na opatrovateľku v pracovnom pomere. Podmienkou pre uhradenie nenávratného príspevku poskytovateľovi opatrovateľskej služby bude reálne odvedený výkon opatrovateľskej služby v požadovanom rozsahu a v súlade so zákonom o sociálnych službách, ktorý bol skontrolovaný regionálnym koordinátorom a naplnil všetky požiadavky uvedené v Zmluve o spolupráci. „Som veľmi rád, že tieto prostriedky môže čerpať aj Bratislava. Dlhodobo som kritizoval Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v tejto veci, pretože som to považoval za diskrimináciu našich obyvateľov,“ dodal starosta Vladimír Bajan.

Zmluvu o spolupráci uzatvorilo stredisko od marca 2016 do júla 2018, pričom výkon opatrovateľskej služby musí realizovať do apríla 2018. Schválených je 25 plných pracovných miezd. „Budeme sa snažiť naplniť každý mesiac schválený počet opatrovateliek, a tým využiť finančné prostriedky v čo najvyššej miere i napriek náročným zmluvným podmienkam, kedy počas dovoleniek, PN musí byť opatrovateľka zastúpená inou opatrovateľkou,“ povedala Mgr. Soňa Chanečková, riaditeľka Strediska sociálnych služieb Petržalka. Stredisko totiž momentálne nedisponuje dostatočným počtom opatrovateliek, ktoré sú potrebné na zabezpečenie opatrovateľskej služby u klienta a nie to ešte na zástup opatrovateľky zaradenej do projektu.

DSC02009 DSC02011 P1020243

DSC01995 DSC00974 DSC01992

web od 2day