Poslanci oprášia pôvodné návrhy na riešenie parkovania

Väčšina petržalských poslancov má záujem zaviesť parkovaciu politiku, ktorá by vyriešila parkovanie v našej mestskej časti. Zástupcovia všetkých štyroch poslaneckých klubov sa podľa jeho slov aktuálne stretávajú a diskutujú o najvhodnejšej forme, ako vyriešiť najväčší problém našej mestskej časti. Uviedol to predseda Rady fondu statickej dopravy a vicestarosta Michal Radosa (SIEŤ, MLADÁ PETRŽALKA, SaS, Strana zelených).

Na problematiku parkovania popri zastupiteľstve ešte v roku 2000 vytvorili Radu fondu statickej dopravy, ktorá navrhovala využitie prostriedkov samosprávy na čiastkové kroky na zlepšenie možnosti zaparkovať v konkrétnych územiach. Napríklad návrhmi na zjednosmerňovanie vybraných ulíc.

Po vlaňajšom neúspešnom zavedení komplexného riešenia z dielne mestskej časti Rada fondu statickej dopravy začala na rokovania pozývať všetkých 35 poslancov miestneho zastupiteľstva a začala sa sama zaoberať komplexným vyriešením parkovania. “Už na prvej rade tento rok sme sa uzniesli, že preferujeme riešenie problému v rámci celomestskej parkovacej politiky, ale nie sme ochotní pristúpiť na každú podmienku hlavného mesta. Navyše hrozí, že sa mesto nepohne a vtedy by sme pristúpili na vlastné riešenie v rámci Petržalky,” uviedol Radosa s tým, že by neskúšali rezidenčné parkovanie zaviesť na vybraných miestach, ale obsiahlo by hneď celé územie Petržalky.

Poslanci sa podľa jeho slov zároveň rozhodli prerokovať “kritické body” z pôvodného návrhu, na ktorých sa v minulosti nevedeli zhodnúť. Napríklad stanovenie konkrétnych cien, počet rezidenčných kariet na domácnosť alebo spôsob parkovania pre návštevníkov mestskej časti. Naposledy Rada zasadala 7. marca. Opakovali svoju požiadavku, aby aj hlavné mesto a jeho zastupiteľstvo schválilo príslušné dokumenty, ktoré by umožnili zaviesť spoločnú celomestskú parkovaciu politiku. „Nevyriešenou otázkou naďalej ostáva to, či nemalé vstupné náklady na zavedenie rezidenčného parkovania má znášať mestská časť alebo pôjdeme cestou externého dodávateľa,” doplnil Radosa s tým, že do vyriešenia všetkých otázok mestská časť nepristúpi k obchodnej súťaži na externého dodávateľa služieb v súvislosti so zavedením parkovacieho systému.

Zastupiteľstvo má na druhej strane jasno v tom, kam by mali prípadné získané prostriedky od rezidentov putovať. “V prvom rade zvyšovanie počtu parkovacích miest, ale napríklad aj podpora budovania cyklotrás. V prípade zavedenia celomestskej parkovacej politiky, nielen tej petržalskej, aj podpora verejnej hromadnej dopravy tak, aby ju uprednostnilo čo najviac Petržalčanov.”

Na komplexný návrh parkovania si tak Petržalčania musia počkať. „Práve pre aktuálne odborné diskusie poslancov naprieč celým petržalským politickým spektrom by som uvítal, aby na nadchádzajúcom utorkovom zastupiteľstve neboli predkladané nekomunikované a čiastkové návrhy k statickej doprave,“ dodal Radosa .

web od 2day