Hodina slovenčiny so Sibylou Mislovičovou

Príťažlivosť aj úskalia slovenského jazyka predstavila 16. marca asi štyristo ôsmakom v rámci projektu Petržalskej superškoly PhDr. Sibyla Mislovičová. Vedecká tajomníčka Jazykovedného ústavu ústavu Ľ. Štúra sa snažila priblížiť žiakom zaujímavosť nášho jazyka a jeho vývoj.

Práve otázka ako sa náš jazyk vyvíja (a či vôbec), je jednou z najčastejších, s ktorými sa na Jazykovedný ústav ľudia obracajú. „Vyvíja sa najmä slovná zásoba. Počet nových slov, ktoré pribudnú za rok, len ťažko odhadneme. Najviac to vidíme v technických a technologických odboroch, kde počet nových slov rastie priamo úmerne s vývojom v týchto oblastiach,“ vysvetľovala odborníčka. Svoje slová dokladovala aj príkladmi. Slovu dáždnik predchádzalo slovo parazól a pred ním ambrela. Rovnako tak sa vyvíja aj výslovnosť. „Dnes už nie je striktne prikázané vyslovovať „ľe, ľi“, ale ak môžem poradiť, naučte sa vyslovovať mäkké ľ tam, kde sa mäkčeň aj píše. Vyhnete sa tak chybám v gramatike,“ odporúča Sibyla Mislovičová. Práve gramatika je podľa nej tá oblasť, ktorá sa v slovenčine na rozdiel od slovnej zásoby nemení. A spôsobuje problémy. Ypsilon a mäkké i zostávajú, rovnako pravidlá skloňovania a časovania, čiže ohybnosť jazyka – to je to, čo slovenčinu i ostatné slovanské jazyky ozvláštňuje a to, čo sa možno zdá pre cudzincov na slovenčine náročnejšie. Sibyla Mislovičová zároveň odmieta názor, že by bol slovenský jazyk najťažší. „Štúdia, ktorá pred pár rokmi kolovala po internete, bola pamflet. Nemožno označiť, ktorý jazyk na svete je ťažký a ktorý ľahký. Mnohé jazyky majú hlásky, ktoré my ani nevieme vysloviť.“

Po prednáške sa k slovu dostali aj deti, ktoré zaujímalo, koľko musela Sibyla Mislovičová študovať alebo čo sa stane, ak vznikne niečo nové a nebude to mať názov. „Také sa nemôže stať. Všetko nové, čo vznikne, má okamžite názov. Ten, kto to vymyslel, to hneď aj pomenuje,“ objasnila.

PhDr. Sibyla Mislovičová je vedecká tajomníčka Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV. Venuje sa výskumu súčasného jazyka, je vedúcou oddelenia jazykovej kultúry a terminológie a hlavnou redaktorkou časopisu Kultúra slova. Verejnosť ju pozná z najmä z obľúbenej rozhlasovej relácie Slovenčina na slovíčko. Napísala aj niekoľko kníh pre deti a veľa ich preložila.

IMG_5864 IMG_5955 IMG_5971

web od 2day