Seniorské spevácke súbory reprezentujú Petržalku

Súbory Petržalčanka a Melódia nerobia radosť len Petržalčanom, ale reprezentujú mestskú časť aj na rôznych spoločenských podujatiach po celom Slovensku. O tom, že petržalskí seniori sú aktívni, duchom mladí a vitálni, sa mohlo presvedčiť publikum v susednej mestskej časti – Starom Meste. Ich vystúpenie ocenila v ďakovnom liste Mgr. Ľubica Janegová, vedúca oddelenia kultúry mestskej časti Bratislava-Staré mesto: „Vážený pán starosta, v Zichyho paláci sme mali tú česť privítať v novembri seniorský spevácky zbor Petržalčanka a v marci seniorský spevácky zbor Melódia. Touto cestou by som chcela vyzdvihnúť obidva súbory za ich prácu, výsledkom ktorej boli úžasné vystúpenia.“ Petržalka veľmi intenzívne podporuje rôzne aktivity pre seniorov, aby im nielen spríjemnila jeseň života ale aj zmysluplne vyplnila voľný čas vzdelávaním, tvorivou činnosťou a najmä spoločnými stretnutiami a rozhovormi v šiestich denných centrách, ktoré pre tento účel zriadila. „Som rád, že máme aktívnych seniorov, ktorí sa podujali založiť spevácky zbor či naskúšať divadelné predstavenie, organizujú športové súťaže, výlety do okolia, pomáhajú pri brigádach, čítajú deťom v materských školách pred spaním a každý deň nám dokazujú, že sa od nich môžeme ešte veľa naučiť„, pochválil petržalských seniorov starosta Vladimír Bajan.

petrzacanka 7 petrzalcanka 6 petrzalcanka 4

SAM_7236 SAM_7241 SAM_7243

web od 2day