Polyfunkčný komplex budov

Polyfunkčný komplex budov, Einsteinova

Popis stavby: Komplex budov pozostáva z hotelovej a administratívnej časti a bytového domu.

Žiadateľ o územné rozhodnutie MICROTECH, spol. s r.o., Hraničná 18, Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná
Územné rozhodnutie vydané UKSP 2693-TX1/2007 Ze, Kch-31, 30. 8. 2007
Žiadosť o stavebné povolenie podaná 18. 9. 2009
Stavebné povolenie vydané UKSP 2193-TX1/2010,2011-Kch-115, 30. 12. 2011
Predĺžená platnosť SP – 2598/2014/10-UKSP/Fa 22, 5. 3. 2014

Oznámenie zo dňa 19.4.2016: stavebné povolenie stratilo platnosť

web od 2day