Obnova NTL 2 kPa plynovodov a prípojok, Stará Petržalka a zmeny tlakovej hladiny na STL 300 kPa

Obnova NTL 2 kPa plynovodov a prípojok, Stará Petržalka a zmeny tlakovej hladiny na STL 300 kPa

Popis stavby: Stavba rieši obnovu plynovodov a pripojovacích plynovodov v Starej Petržalka v Bratislave a zmenu tlakovej hladiny z NTL 2,1 kPa a STL 300 kPa v uliciach: Dargovská, Kaukazská, Údernícka, Vranovská, Vilová, Dubnická, Krupínska, Očovská, Prokopova, Handlovská, Kremnická, Novobanská, Ľubietovská, Kežmarské nám., Levočská, Jaroslavova, Rusovská cesta

Žiadateľ o územné rozhodnutie SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná
Územné rozhodnutie vydané UKSP 10166-TX1/2011-Kch-29 zo dňa 9. 8. 2011
Žiadosť o stavebné povolenie podaná 12.5.2015
Stavebné povolenie vydané 1470/2016/10UKSP/Ja-45 26.4.2016

web od 2day