Predajňa potravín LIDL Mamateyová ul., Bratislava

Predajňa potravín LIDL Mamateyová ul., Bratislava

Popis stavby: Odstránenie budovy predajne potravín Lidl, príslušné areálové osvetlenie, reklamnú stavbu „Označník LIDL“, časti sadových úprav, spevnené plochy a parkovisko.
Dôvodom odsteránenia stavby je príprava výstavby novej budovy Predajne potravín Lidl.

Žiadateľ o územné rozhodnutie Lidl Slovenská republika, v.o.s.
Ružinovská 1/E
821 02 Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 21.3.2016
žiadosť o povolenie odstránenia stavby
Územné rozhodnutie vydané Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby č. 5594/2016/10-UKSP/2 Chb 6 zo dňa 3.5.2016
Žiadosť o stavebné povolenie podaná
Stavebné povolenie vydané

web od 2day