S návrhom riešenia celomestského parkovania súhlasí aj Petržalka

Petržalskí poslanci s pripomienkami odobrili návrh hlavného mesta na zavedenie rezidenčného parkovania.

Poslanci miestneho zastupiteľstva v Petržalke súhlasia s návrhom Všeobecne záväzného nariadenie mesta a zmeny Štatútu hlavného mesta, ktoré umožnia zaviesť celomestské spoplatnenie parkovania. Zároveň schválili súbor pripomienok k návrhu, o ktorých bude ešte mestská časť s hlavným mestom rokovať.

Petržalka je poslednou mestskou časťou z tzv. veľkej štvorky (Petržalka, Staré Mesto, Nové Mesto, Ružinov), ktorá s návrhom z dielne hlavného mesta súhlasí. Primátor mesta Ivo Nesrovnal, ktorý sa zasadnutia zúčastnil, za prístup poslancov poďakoval a povedal, že teraz s odobreným návrhom môžu predstúpiť pred mestských poslancov a verejnosť.

Prednosta petržalského úradu Miroslav Štefánik na zasadnutí uviedol, že napriek viacerým výhradám je pre posunutie problematiky parkovania schválenie VZN dôležité. Nariadenie mesta umožní využiť inštitút cestného zákona, určiť výšku a spôsob spoplatnenia parkovacích miest a zaviesť konkrétny mechanizmus fungovania parkovacej politiky.

Samotné pripomienky sa týkajú okrem iného budúceho prerozdelenia a využitia získaných prostriedkov za parkovanie medzi mesto a jednotlivé mestské časti. Tiež budúcim posilnením mestskej hromadnej dopravy, či smerovania peňazí do zlepšenia mobility ako takej. Mesto bude pripomienky vyhodnocovať a podľa možností zapracovávať do konečného návrhu.

Výsledkom dlhodobej spolupráce mesta a mestských častí je návrh ako v meste zaviesť poriadok na verejných priestranstvách a zvýhodniť Bratislavčanov. Mobilita a parkovanie je v každom prieskume verejnej mienky problém číslo jedna. Petržalka ako najväčšia mestská časť v riešení problematiky parkovania ide príkladom,” povedal Nesrovnal s tým, že oproti pôvodným návrhom je súčasný návrh mestského VZN decentralizovaný a mestským častiam umožňuje nastaviť si podmienky parkovania podľa vlastných špecifík.

Petržalskí poslanci sa k odobreniu návrhu postavili jednomyseľne, aj keď si podľa vlastných vyjadrení uvedomujú nepopulárnosť rozhodnutia zaviesť v meste poplatky za parkovanie aj na miestach, kde obyvatelia dlhoročne parkovali zadarmo. “Trend spoplatňovania statickej dopravy je nevyhnutný a musíme urobiť potrebné kroky,” uviedol poslanec Oliver Kríž. Starosta Petržalky Vladimír Bajan už pred zasadnutím vyzdvihol, že sa mestské časti a mesto, ako aj samotní poslanci vracajú k odbornej diskusii o budúcnosti parkovania. Toho výsledkom je aj to, že všetci poslanci do jedného zahlasovali za súhlasné stanovisko k návrhu hlavného mesta, i keď s pripomienkami.

Čo nájdete v návrhu VZN z dielne mesta?

– VZN rozdeľuje vodičov na rezidentov (s trvalým pobytom v Bratislave) a abonentov,
– výška celoročnej rezidenčnej karty sa bude pohybovať od 20 do 100 eur,
– výška rezidenčnej karty pre každé ďalšie vozidlo sa môže pohybovať v násobku od 1 do 50,
– maximálny počet rezidenčných kariet pre jedného rezidenta alebo jeden byt určí mestská časť,
– výška abonentskej karty musí byť drahšia minimálne 5 násobne, maximálne 50 násobne,
– výšku poplatku za kartu určia poslanci jednotlivých mestských častí,
– za dočasné parkovanie sa bude platiť minimálne 20 centov, maximálne 5 eur za hodinu,
– zóny na rezidenčné parkovanie budú kopírovať územia jednotlivých mestských častí, prípadne mestské časti budú rozdelené ešte na ďalšie zóny,
– obyvatelia Bratislavy s trvalým pobytom a zakúpenou rezidenčnou kartou, budú mať v ostatných zónach 50% zľavu na dočasné parkovanie,
– kontrolu bude vykonávať mestská polícia a poverení zamestnanci mesta a mestských častí.

web od 2day