Farebný svet na Lietavskej

Od roku 2010 sa Materská škola na Lietavskej ulici pravidelne stáva organizátorkou multikultúrnych projektov pre deti petržalských materských škôl a hostí. Tohtoročný 4. máj sa znovu stala materská škola miestom tvorivosti, farieb, fantázie a prezentácie rozličných kultúr. Učiteľky premenili priestory materskej školy na všetky kontinenty sveta, o ktorých si pripravili prezentácie a spestrili ich kulisami charakterizujúcimi krajiny.

Cieľom celej akcie bolo spoznávanie rozmanitosti sveta, objavovanie kultúr, vytváranie vzájomného porozumenia medzi ľuďmi, predchádzanie rasovým predsudkom.

Už pri vstupe do materskej školy spoznávali deti z petržalských materských škôl ľudové remeslá a tradície slovenského národa, ktoré ešte oživila slovenskými piesňami a tancami folklórna skupina Katka, Monika a harmonika.
Ideou úvodu tejto multikultúrnej akcie slovenskými tradíciami a remeslami je myšlienka, že keď spoznáme naše slovenské tradície a históriu, budeme na ňu hrdí. Dostatočne sebavedomí potom dokážeme akceptovať a objavovať rozmanité kultúry a národy.

Po folklórnom pásme o živote na slovenskej dedine v podaní folkloristov a aktívnych detí, sprievodkyne akciou deti zaviedli do krajín orientu, Číny, Afriky, do krajín Indiánov či Eskimákov. Deti sa hrou na cestovateľov zapájali do workshopov, prostredníctvom ktorých poznávali krajiny a kultúrne tradície národov.

Tento príspevok v mene kolektívu MŠ Lietavská 1 poslala pani Naďa Sěvská, ktorá verí, že si všetci hostia odniesli z tohto dňa mnoho nezabudnuteľných zážitkov a pozitívnych skúseností a odišli stotožnení s myšlienkou nášho projektu: „Svet je krásny preto, že je farebný a rôznorodý.“

20160504_070738 20160504_095040 20160504_095052

web od 2day