Kultúra v júni

S koncom školského roka prichádzajú tanečné, hudobné a dramatické súbory so slávnostnými záverečnými akadémiami. SZUŠ PEGAS, SZUŠ Balkánska, SZUŠ Ostredkova, SZUŠ Železničná, ZUŠ Kowalského a ZUŠ Rajtera, SZUŠ J. Albrechta, detské folklórne súbory Hájenka, Vienok či hosťujúci Světlovánek, tí všetci počas júna predvedú svoje umenie v DK Zrkadlový háj.

Už 4. júna predstavia petržalský seniori ďalšie hudobno-tanečné divadelné pásmo s názvom Páračky. Po veľmi úspešnom podujatí Petržalská svadba, s ktorým sa OZ Petržalčanka predstavila minulý rok nielen v Petržalke, si naši aktívni seniori nacvičili ďalšie predstavenie s názvom Páračky. Záštitu prevzala mestská časť Bratislava-Petržalka a premiéru si môžete pozrieť už čoskoro v DK Zrkadlový háj.

Aj naďalej ponúkame elegantnú dobovú komédiu Len si pospi miláčik v réžii Michala Vajdičku, kde sa predstavia Diana Mórová, Ján Koleník, Tomáš Maštalír či Jozef Vajda. V ponuke je aj komédia najhranejšieho francúzskeho autora Marca Camolettiho Štyria na kanape v réžii Eduarda Kudláča, v ktorej účinkujú Petra Polnišová, Henrieta Mickovicová, Emil Horváth.

Počas júna si Kultúrne zariadenia Petržalky pripravili pre Petržalčanov výstavu výtvarných prác bratislavských seniorov v DK Lúky a výstavu obrazov srbských insitných maliarov Juraja Lavroša a Vladimíra Galasa. Najočakávanejšou udalosťou však bude OLYMPIJSKÝ FESTIVAL NÁDEJÍ PETRŽALKA 2016 – výtvarná súťaž žiakov I. stupňa a témou bude vytvoriť plagát práve na tento festival. Slávnostné otvorenie výstavy spojené s ocenením najlepších výtvarných prác sa uskutoční 10. júna o 11:00 h v CC Centre.

web od 2day