Projekt Kultíkova – dva bytové domy

Projekt Kultíkova – dva bytové domy, Kutlíkova ulica

Popis stavby: Bytový dom A je navrhnutý ako 6 podlažný s polyfunkčnou zónou v prízemí prechádzajúcou aj do časti 2.np. V 2.np až 6.np sú navrhnuté bytové priestory – 21 bytov.
Bytový dom B je navrhnutý ako 5 podlažný s polyfunkčnou zónou v prízemí. V 2.np až 5.np sú navrhnuté bytové priestory – 12 bytov. Statická doprava je riešená vybudovaním 65 parkovacích miest na teréne.

Žiadateľ o územné rozhodnutie Image Development s.r.o., Kutlíkova 13, Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 14. 11. 2013
Územné rozhodnutie vydané 1243/18366/2014/10 UKSP-La-2, 27. 1. 2014
Žiadosť o stavebné povolenie podaná 5. 6. 2014
Stavebné povolenie vydané 7788/2014/10 UKSP-La-86, 18. 8. 2014
Kolaudačné rozhodnutie 5122/2016/10 UKSP-La 56
17.5.2016

web od 2day