Seniorom prednášali nielen o zdraví

Rada seniorov, poradný orgán starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka, bola organizátorom pásma prednášok spojených s besedou na aktuálnu tému zdravie. Seniorom sa na úvod prihovorili zástupca starostu Michal Radosa a predsedníčka rady Alžbeta Korbelová.

Na lekársku dostupnosť pre seniorov mestskej časti Bratislava-Petržalka sa vo svojom vystúpení zamerala JUDr. Ing. Jana Ježíková, riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu BSK, ktorá ich previedla sieťou poskytovateľov lekárskej starostlivosti na území mestskej časti. Na aktívne starnutie, ktoré kráča ruka v ruke so zdravou výživou a pohybovými aktivitami, sa v úzkom kontexte pozrela spolu s petržalskými seniormi MUDr. Alžbeta Béderová CSc. z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR. Sociálny systém na Slovensku predstavila bývalá ministerka sociálnych vecí a rodiny Ing. Viera Tomanová, CSc., odborníčka na sociálnu problematiku. Záver patril ombudsmankea pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzane Stavrovskej, ktorá vo svojej prednáške priblížila postavenie a osobnosť Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Po každej prednáške dostali účastníci priestor na otázky a prednášajúci im ich nielen odborne ale aj veľmi radi zodpovedali.

Prednášky, ktoré sme zorganizovali pre našich seniorov určite neboli posledné, ktoré Rada seniorov pripravila“, dodala jej predsedníčka Alžbeta Korbelová.

IMG_8654 IMG_8655 IMG_8663

web od 2day