Deň krivých zrkadiel

S heslom „Sme iní, ale nie horší!“ otvára Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR dvere do sveta týchto ľudí, aby sme spoznali ich talent, schopnosti a názory. Tento rok akcia odštartuje v Petržalke Piknikom tvorivosti a zábavy v Sade Janka Kráľa a pri petržalskom Auparku. V nedeľu 12. júna od 14.30 h budú môcť účastníci ochutnať z piknikového koša tanec, tkanie na krosnách, netradičné športy, divadelnú jednohubku, rôzne veselé súťaže a hry plné pohody a radosti. Piknik moderuje Patrícia Garajová Jarjabková. Počas celej doby budú svoje originálne výrobky v stánkoch ponúkať zamestnanci a klienti domovov sociálnych služieb a chránených dielní z Bratislavy a okolia. Dobrovoľníci budú rozdávať propagačné letáčiky a zrkadielka. Cez Aupark a Sad Janka Kráľa prehrmí bubnový sprievod CAMPANA BATUCADA a bodkou za celou akciou bude koncert kapiel KOMAJOTA a AYA. Koncert moderuje Karin Haydu a vstup je samozrejme voľný.

Záštitu nad týmto podujatím prevzali primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal a starosta mestskej časti Petržalka Vladimír Bajan.

Dnes je to už 11 rokov čo používame symboliku krivého zrkadla – v takomto zrkadle sa vidíme iní, než akí sme v skutočnosti. Pokrútení, väčší, menší, širokí, úzki… Výzor však nehovorí o tom, akí sme naozaj. To podstatné, to, čo je naozaj v nás, je ukryté vnútri. Očiam neviditeľné.„, vysvetľuje symboliku riaditeľka PhDr. Iveta Mišová. Aj ľudia s mentálnym postihnutím často vyzerajú inak. Či už sa to týka ich vzhľadu, správania, komunikácie. Povšimnúť si túto inakosť nebýva ťažké. Dôležité je však to, čo sa odohráva potom. Vieme o nich málo, nepoznáme ich, nemáme vlastnú skúsenosť. „Toto bývajú dôvody, ktoré sa najčastejšie ukrývajú za odmietaním ľudí s mentálnym postihnutím. Robí to mnoho ľudí, vedome, či nevedome„, dodáva.

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vzniklo 12. júna 1980. Bola to vtedy iniciatíva niekoľkých rodičov, ktorých život spojil v tom, že sa im narodilo dieťa s mentálnym postihnutím a odborníkov. Chceli si pomáhať navzájom, no zároveň chceli pomôcť i ďalším ľuďom s podobným osudom. Združenie realizuje mnoho aktivít a inovatívnych projektov – napríklad aktuálny projekt BIVIO. Ide o vybudovanie vzdelávaco-rehabilitačného centra, kde sa budú ľudia s mentálnym postihnutím pripravovať na trh práce a dostanú priestor k sebarealizácii v reálne fungujúcich prevádzkach hotela, reštaurácie a práčovne. Združenie poskytuje bezplatné sociálne poradenstvo, vydáva časopisy, odborné publikácie, organizuje rekondično integračné pobyty, vzdelávacie kurzy a mnohé ďalšie aktivity.

Každoročne v tento deň sa koná verejná finančná zbierka. V tomto roku ide o zbierku Bivio 2016, ktorú zapísalo Ministerstvo vnútra SR do registra verejných zbierok pod registrovým číslom verejnej zbierky SVS-OVS3-2016/016609. Podporiť Bivio môžete aj zaslaním dobrovoľného príspevku na číslo účtu: SK20 0200 0000 0020 4488 3553 SUBASKBX.

Ľudia s mentálnym postihnutím chcú pomáhať

Skutky bývajú často lepšie, než tisíce slov. „Mohli by sme vám rozprávať o tom, že aj ľudia s mentálnym postihnutím dokážu byť pre spoločnosť prínosom, že sú schopní naučiť sa mnohé veci, že ich netreba podceňovať. No ešte lepšie azda spravíme, keď to ukážeme„, približuje plánovanú aktivitu riaditeľka Mišová. Mladí ľudia s mentálnym postihnutím sa spolu s niekoľkými firemnými dobrovoľníkmi pustia 10. júna do opravy lavičiek v Sade Janka Kráľa. „Veľmi si vážim aj tento príklad dobrej spolupráce a plne podporujem snahu združenia ukázať, že ľudia s mentálnym postihnutím nie sú iba prijímateľmi pomoci od druhých, ale sami dokážu aktívne pomáhať a byť prospešnými pre našu spoločnosť.“, povedal starosta Vladimír Bajan. Novým náterom ošetria šikovní dobrovoľníci symbolicky dvanásť lavičiek.

Väčšina z týchto ľudí môže a chce pracovať. Ľudia s mentálnym postihnutím môžu byť zamestnaní na rôznych pracovných pozíciách. Nielen umývanie riadov, lakovanie nábytku, práca v práčovni a hotelových službách, môžu pracovať aj ako pomocní kuchári, kuriéri, čašníci, záhradníci, pomocníci v kancelárii. Firma, ktorá zamestná človeka s mentálnym postihnutím dokonca môže získať viacero benefitov. Skúsenosti ukazujú, že ľudia s mentálnym postihnutím sú vysoko motivovaným personálom. Inak povedané firmy, ktoré zamestnávajú ľudí s mentálnym postihnutím majú zamestnancov nadšených každodennou dochádzkou do práce. Ľudia s mentálnym postihnutím nemajú tendenciu vyhľadávať si nové zamestnanie, preto zostanú vo firme dlhodobo. Je u nich minimálna fluktuácia, pretože im vyhovuje rutina a systematické úlohy. Pri zamestnávaní ľudí s mentálnym postihnutím môžu firmy využiť aj systém finančnej podpory na ich zamestnanie.

web od 2day