Inžinierske a nebytové objekty v zóne Matador Kopčianska, Bratislava

Inžinierske a nebytové objekty v zóne Matador Kopčianska, Bratislava

Popis stavby: Administratívna budova p.č. 3699/17, Garáž p.č. 3694/5, Hangárový sklad p.č. 3699/11, Sklad p.č. 3699/4, Sklad p. č. 3699/6, Garáže p.č. 3699/1, Hangárový sklad p.č. 3699/1 vrátane inžinierskych sietí elektro, voda, kanalizácia, STL plyn

Žiadateľ o územné rozhodnutie Neo Real, spol. s r.o.
Kopčianska 16
851 01 Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 23.3.2016
žiadosť o povolenie odstránenia stavieb
Územné rozhodnutie vydané Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby č. 6498/2016/10 UKSP-La-7 zo dňa 9.6.2016
Žiadosť o stavebné povolenie podaná
Stavebné povolenie vydané

web od 2day