Zdevastované ihrisko nahradia nové parkovacie miesta

Petržalka sa rozhodla sústreďovať investície do vybraných ihrísk, niektoré nevyužívané prebuduje na chýbajúce parkovacie miesta.

Na Markovej ulici na mieste roky nevyužívaných „ruín“ detského ihriska vznikne 30 nových parkovacích miest. S prácami by mala zmluvná spoločnosť začať v najbližších týždňoch. Budovanie miest pre parkovanie iniciovali samotní obyvatelia okolitých bytoviek. Túžbu po zmene mestská časť preverila anketou, kedy sa za nové možnosti parkovania vyjadrila drvivá väčšina dotknutých obyvateľov.

O možnosti prestavby niektorých nevyužívaných detských ihrísk na parkovacie miesta miestni poslanci rokovali po prvý raz už v roku 1999. Vtedy Petržalka evidovala 149 verejných detských ihrísk, pričom až 90 percent z nich boli zanedbané a neudržiavané. Poslanci sa uzniesli o ponechaní tretiny z nich s tým, že ich mestská časť postupne zrevitalizovala, sfunkčnila a vykonáva na nich pravidelnú údržbu, opravy a dopĺňa hracie prvky.

Prebudovanie bývalého ihriska na Markovej si vyžiadali samotní obyvatelia, spísali aj petíciu a projekt sa dostal do Registra podnetov. Samotnej rekonštrukcii na Markovej ulici predchádzalo vysporiadanie pozemku s hlavným mestom. To trvalo dlhší čas, preto mestská časť medzi 96 dotknutými bytmi opätovne vykonala anketu.

Vyjadrilo sa 62 bytov, z nich vyše 50 trvalo na prebudovaní asfaltovej plochy na parkovisko s prístupovou cestou. Práce začnú čoskoro, následne na jeseň nové parkovisko doplní výsadba zelene, ktorú určí Oddelenie životného prostredia petržalského miestneho úradu.

„Petržalka disponuje niekoľkými roky nevyužívanými asfaltovými plochami, ktoré by mohli obyvatelia použiť napríklad ako parkovacie miesta. Našou snahou je vrátiť týmto plochám zmysel. V lokalitách, kde je akútny nedostatok parkovacích miest, a kde to podmienky územne aj technicky umožnia, budeme postupne meniť tieto plochy na verejné parkoviská.“, povedal starosta Vladimír Bajan.

Projekt_buduceho_parkoviska_Markova

DSC00001 DSC00010

web od 2day