Inžinierske a nebytové objekty v zóne Matador Kopčianska, Bratislava

Inžinierske a nebytové objekty v zóne Matador Kopčianska, Bratislava

Popis stavby: Administratívna budova p.č. 3699/18, Administratívna budova p.č. 3699/22, Administratívna budova p.č. 3694/120, Sklad p.č. 3699/21, Sklad p.č. 3699/20, Sklad p.č. 3699/7, Sklad 3699/3, Trafostanica p.č. 3699/19, montážna hala p.č. 3699/16

Žiadateľ o územné rozhodnutie Neo Real, spol. s r.o.
Kopčianska 16
851 01 Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 18.3.2016
žiadosť o povolenie odstránenia stavieb
Územné rozhodnutie vydané Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby č. 5619/2016/10 UKSP-La-8 zo dňa 15.6.2016
Žiadosť o stavebné povolenie podaná
Stavebné povolenie vydané

web od 2day