Školským časopisom otvorila petržalská knižnica dvere už po dvadsiatykrát

Tretí júnový týždeň patrí v petržalskej knižnici už tradične mladým tvorcom školských časopisov a možno aj budúcim mladým novinárom. Súťaž školských časopisov s názvom Život našimi očami – novinári tretieho tisícročia vstúpila do jubilejného dvadsiateho ročníka. Od jej vzniku sa technické možnosti, ale aj obsahová a grafická stránka časopisov v mnohom zmenila tak, ako sa zmenili podmienky pre tvorbu a vydávanie časopisov na školách. Niektoré školské časopisy majú svoje elektronické verzie aj na webových stránkach škôl, o čom mohli redakčné rady z pred dvadsiatich rokov iba snívať. Zároveň však, finančné podmienky v súčasnosti viac ako v začiatkoch podmieňujú vydávanie tlačených verzií časopisov, resp. časopisov vôbec. Nesmieme, samozrejme, zabudnúť ani na odborné vedenie a dohľad nad prácou detských redakčných rád, ktoré garantujú na školách vlastní pedagógovia a vedenia škôl.

Takáto spoločná práca si zaslúži naše uznanie a teší nás, že sme mohli aj v tomto ročníku oceniť a poďakovať všetkým, ktorých táto práca baví a vedia sa so svojimi zážitkami a príbehmi podeliť so svojimi kamarátmi, kolegami, ale aj s odborníkmi našej súťaže. Práce hodnotila odborná porota, ktorej predsedom bol Peter Gála, grafik, knižný dizajnér a predseda Asociácie ilustrátorov Slovenska. Hodnotiaci tím dopĺňali Silvia Vnenková, novinárka a redaktorka Petržalských novín a Eva Sládková, novinárka, redaktorka a moderátorka Televízie Bratislava.

Vyhodnotenie jubilejného ročníka tejto vďačnej súťaže sa niesol v príjemnej atmosfére, kvalita súťažných školských časopisov bola v jednotlivých prípadoch porovnateľná s profesionálnymi časopismi, a tak bolo množstvo tém a podnetov k rozhovorom, postrehom, radám, či odporučeniam do budúcnosti. Porota ocenila výber a nápaditosť tém, spracovanie námetov formou rozhovorov (s riaditeľmi škôl, so spolužiakmi, ktorí vynikajú napr. v oblasti športu, cestovania), informácií v úspechoch spolužiakov v predmetových, či jazykových olympiádach, cenili sa aj kritické postrehy. Osobitnou kategóriou bola grafická stránka a úprava časopisov, ktorej porota venovala pozornosť, čo bolo ocenené mimoriadnou cenou za grafiku časopisu. Udeľovali sme ju po prvýkrát v histórii súťaže, pretože nás mladé redakčné rady opäť ubezpečili v tom, že si zaslúžia ocenenie, ktoré im prináša základný kurz práce s grafickou stránkou časopisu.

Do 21. ročníka sme vykročili dobre pracovne naladení, motivovaní novými nápadmi, možnosťami, témami a hlavne ochotou ďalej prinášať vlastné informácie, zábavu či poučenie zo života na školách v našej Petržalke, a to všetko s podporou mestskej časti„, s nadšením dodala riaditeľka Miestnej knižnice Petržalka, PhDr. Katarína Bergerová.

Hlavné ceny si prevzali:
1. miesto – Stopa, Základná škola, Nobelovo námestie 6
2. miesto – Tilgneráčik, Základná škola, Tilgnerova 14
3. miesto – Povedajko, Základná škola internátna, Vlastenecké námestie 1

Čestné uznanie:
Iris, Základná škola, Černyševského 8
Dudováčik, Základná škola, Dudova 2
MOKY 3, Spojená škola pre žiakov s telesným postihnutím, Mokrohájska 3
Dudoviny, Základná škola, Dudova 2

Cenu poroty za grafický dizajn získalo OKO školy, Základná škola, Holíčska 50 a skokanom roka sa stal časopis Listuška a Listuško, Základná škola, Pankúchova 4.
Ďakujeme aj našim sponzorom súťaže: kníhkupectvu Martinus.sk, spoločnosti Mediaprint – Kapa Pressegrosso, a.s. a vydavateľstvu Perfekt, a.s.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

web od 2day