Skladovo-obchodný objekt, Kopčianska ulica, Bratislava – Petržalka

Skladovo-obchodný objekt, Kopčianska ulica, Bratislava – Petržalka

Popis stavby: Skladovo-obchodný objekt je variabilná hala rozdelená na dve rovnaké časti s hygienickým zázemím. Konštrukčný systém bude tvorený obvodovými a nosnými stenami v kombinácii so železobetónovými stĺpmi.

Žiadateľ o územné rozhodnutie DOMO, spol. s r.o., Bronzová 25, 851 10 Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 19. 12. 2012
Územné rozhodnutie vydané UKSP 22807,776/2-TX1/13-Ga-15, 18. 4. 2013
Žiadosť o stavebné povolenie podaná 7. 4. 2014
Stavebné povolenie vydané 622/2015/10-UKSP/4 Chb 9, 30.1.2015
Kolaudačné rozhodnutie 14.7.2016 kolaudačné rozhodnutie 6779/2016/10 UKSP/3 Chb 78

web od 2day