Polyfunkčný dom Lužná

Polyfunkčný dom Lužná, Ulice Bosáková – Lužná

Popis stavby : Objekt je rozdelený do piatich sekcií A,B,C,D,E, z ktorých každá bude mať svoj vlastný vstup a vlastné komunikačné jadro.V 1.pp sú garáže, pivničné kobky k bytom, VZT. Na 1.np sú navrhnuté obchodné priestory + zázemie, na 2.np sú admin. priestory a na 3.-8.np sú byty, okrem sekcie E, kde je len 6.np a navrhnutá administratíva. V objekte sa bude nachádzať 73 bytových jednotiek a 127 parkovacích miest v garáž + na teréne 60 parkovacích miest.

Žiadateľ o územné rozhodnutie VODOTIKA-MG, spol. s r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 8. 4. 2013
Územné rozhodnutie vydané UKSP 6150-TX3/2013-La-22, 10.6.2013
Žiadosť o stavebné povolenie podaná Sekcia A, B: 18. 9. 2013
Sekcia C, D: 13. 11. 2013
Sekcia E: 13. 11. 2013
Stavebné povolenie vydané Sekcia A, B: UKSP 14775-TX1/2013 La 133, 8. 11. 2013
2. 9. 2014 – stavebné povolenie na sekciu B; sekcia C, D – 18252/1237/2013,14 UKSP-La-98
5. 9. 2014 – SP na budovu C; sekciu E – UKSP 18251/2013,14-La-99
Kolaudačné rozhodnutie 26.10.2015 kolaudačné rozhodnutie 8676/2015/10 UKSP-La-120
na sekciu A, B

29.7.2016 kolaudačné rozhodnutie 7583/2016/10 UKSP-La-78

web od 2day