PEUGEOT BLUE BOX Jasovská

PEUGEOT BLUE BOX Jasovská

Popis stavby: Novostavba autosalónu Peugeot s predajnými a administratívnymi priestormi a dielne mechanických opráv a so skladmi náhradných dielov. Objekt je navrhnutý dvojpodlažný s plochou strechou. V rámci riešenia statickej dopravy pre prevádzku servisu a predajného miesta je v areáli navrhnutých 29 stojísk.

Žiadateľ o územné rozhodnutie ICT AUTO FRANC, spol. s.r.o.
Ventúrska 18, Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 4.5.2015
Územné rozhodnutie vydané dňa 5.10.2015 vydané územné rozhodnutie pod č. 5699/2015/10-UKSP/Br-21
Žiadosť o stavebné povolenie podaná 26.10.2015 podaná žiadosť o SP
Stavebné povolenie vydané 22.12.2015 vydané stavebné povolenie 10437/2015/10-UKSP/Br-150
Kolaudačné rozhodnutie 5.9.2016 vydané kolaudačné rozhodnutie
8123/2016/10-UKSP/Br-102

web od 2day