Seniori športovali

Aj počasie petržalským seniorom prialo. Po dvoch daždivých dňoch zasvietilo slniečko, a tak sa popoludnie plné športu mohlo začať. Mestská časť Bratislava-Petržalka organizovala športové popoludnie v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v rámci manažmentu kvality CAF.

V reštaurácii Rančík sa včera stretla stovka športovaniachtivých seniorov, aby si zmerali svoje sily v šiestich disciplínach. Tri disciplíny boli pre jednotlivcov – hod loptou na kôš, rybolov a hod šípkami. V dvoch disciplínach súťažili dvojice – v pétanque a v stolnom tenise. Na záver súťažili päťčlenné družstvá, za každé denné centrum jedno, a to v hode loptou na cieľ.

Súťaže odštartoval hodom pétanqovou guľou petržalský starosta Vladimír Bajan. Ocenil chuť seniorov športovať a zaželal im v súťažiach veľa úspechov. Víťazi jednotlivých disciplín na záver podujatia dostali diplom a malú pozornosť. Najúspešnejšími športovcami boli František Hajko, Hálka Hotová, Mária Szolosyová, Ružena Klobušická, Antonia Mazaníková a Alena Pavlíková. V súťaži družstiev zvíťazilo družstvo z DC Haanova.

img_2381 img_2399 img_2400

img_2409 img_2427 img_2451

web od 2day