„Polyfunkčné centrum Einsteinova“ Bratislava

„Polyfunkčné centrum Einsteinova“ Bratislava

Popis stavby: Predmetný návrh stavby pozostáva z bytového domu, administratívy a suterénu, pričom suterén je navrhnutý pod oboma objektmi a aj na medziľahlých priestoroch. V sutereéne je navrhnuté pre parkovanie oboch objektov.
Administratíva má podorys v tvare „L“, na 1np a 2np sú navrhnuté obchodné priestory a ostatné podlažia 3.np až 6.np sú pre administratívu. Bytový dom má obdĺžnikový pôdorys, na prízemí je navrhnutá vybavenosť bytového domu, na 2.np až 18.np sú navrhnuté byty.
Suterén má 1.pp a 2.pp, vjazd a výjazd je navrhnutý zo starny ulice Zadunajská cesta po objektom bytového domu. Celkový počet parkovacích státí v podzemnej garáži je 449 miest.

Žiadateľ o územné rozhodnutie A1 Property, a.s.
Palisády 47, Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 11.8.2015
Územné rozhodnutie vydané 27.1.2016 vydané územné rozhodnutie 724/2016/10-UKSP/Vč-1
Žiadosť o stavebné povolenie podaná 14.9.2016
požiadali o SP
Stavebné povolenie vydané

web od 2day