Petržalská super škola odomkla ďalšiu komnatu vedomostí

Jeden z úspešných projektov petržalskej samosprávy je aj Petržalská super škola, ktorej myšlienku od nás prevzali v minulom ročníku aj iné mestské časti a obce. V poradí už štvrtý ročník potvrdili podpísaním Memoranda o spolupráci starosta Petržalky Vladimír Bajan a predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík. Škola, ktorá spája najlepších slovenských vedcov a ich budúcich nasledovníkov, tak otvorila tiež svoje brány.

Symbolický kľúč od dverí poznania si z rúk signatárov Memoranda prevzal vedúci Oddelenia ekológie vírusov RNDr. Boris Klempa, PhD. z Virologického ústavu SAV, ktorý pracuje na projekte Európsky vírusový archív. Vedci zapojení v tomto projekte nielen hľadajú nové vírusy, ale ich aj študujú a uchovávajú pre budúcnosť. Nielen siedmakov prekvapilo, že pred nich predstúpil ako ozajstný lovec vírusov – v špeciálnom ochrannom odeve, gumených rukaviciach, s rúškom a okuliarmi. Žiakom na úvod kládol otázky, čo je a čo nie je vírusové ochorenie, aby na konkrétnych príkladoch poukázal na rozdiel. Po „predstavení“ vírusu ukázal na krátkych videách ako preniká bunkou, ako sa replikuje a šíri. Ďalšia časť prednášky predstavila najzávažnejšie vírusové epidémie v dejinách ľudstva a objasnila nevyhnutnosť vakcinácie. Záver patril vtipnému „Ebola songu“, ktorý siedmaci odmenili smiechom a potleskom. Po prednáške mali žiaci priestor na svoje otázky, ale odmenené boli len tri najlepšie. Víťazom sa stala otázka, či sa bunky, ktoré pohlcujú vírusy, nenakazia, za čo dostala slečna špeciálny oblek lovca vírusov a balíček prežitia v prípade epidémie. Výkon doktora Klempu ocenili a vysoko ohodnotili žiaci aj učitelia, ktorí ho po skončení prednášky odmenili búrlivým potleskom.

V minulom ročníku sa 6 prednášok zúčastnilo 1961 žiakov 6. až 8. ročníka. Témy vychádzali zo štátneho vzdelávacieho programu ISCED II Človek a spoločnosť a Človek a príroda a pri ich výbere sme prihliadali aj na požiadavky učiteľov základných škôl. Prednášky boli a aj budú vždy určené všetkým žiakom druhého stupňa bez rozdielu. V rámci prednášok využívajú vedci moderné didaktické a technické pomôcky, najmä však interaktívnu formu vyučovania ako aj prepojenie s výchovou k samostatnej práci a mysleniu.

img_2904 img_2945 img_2976

img_2990 img_3001 img_3011

web od 2day