Poézia a próza sú nám stále blízke

Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2017 sú celoslovensky známa literárna súťaž, ktorú organizuje naša knižnica už 27 rokov. Od piatkového dopoludnia už má aj tento ročník svojich víťazov v štyroch vekových a dvoch žánrových kategóriách. Na slávnostné vyhlásenie tohtoročných výsledkov a odovzdávanie cien prijali naše pozvanie nádejní autori s celého Slovenska. Tí mladší prišli v sprievode svojich rodičov či pedagógov, starší za podpory rodiny či kamarátov. Všetkých spájala hrdosť na dosiahnutý výsledok v súťaži a radosť z možnosti prezentovať svoje práce. „V niektorých prípadoch vykazujú tieto diela prísľub do budúcnosti, že autor textu sa nám raz bude prihovárať zo stránky svojho vlastného románu, zbierky poviedok či krásnej zbierky poézie„, neskrývala svoje nadšenie riaditeľka knižnice Katarína Bergerová.

Na vyhodnotení 27. ročníka Petržalských súzvukov sa zúčastnili zástupca starostu MČ Bratislava – Petržalka pán Michal Radosa, vedúce oddelení kultúry- pani Alena Greksa aj školstva a športu- pani Veronika Redechová. Prítomní boli aj naši dvaja porotcovia – básnik Erik Ondrejička a Dado Nagy. Treťou tohtoročnou porotkyňou bola pani spisovateľka Marta Hlušiková, ktorej ale choroba znemožnila cestu do Bratislavy. Ukážky z ocenených prác prečítala doc. Barbora Krajč Zamiskova, prodekanka divadelnej fakulty VŠMU v Bratislave a program hudobnými číslami krásne doplnili študenti ZUŠ Jána Albrechta v Petržalke.

Ďakujeme aj sponzorom súťaže – vydavateľstvám Slovart, Ikar, Artis Omnis a Mediaprint Kappa.

img_3114 img_3129 img_3142

img_3165 img_3199 img_3218

img_3220 img_3228 img_3231

img_3236 img_3240 img_3245

img_3248 img_3259 img_3264

img_3266 img_3268 img_3275

img_3282 img_3283 img_3296

img_3303 img_3310 img_3182

web od 2day