Opäť si môžete vyzdvihnúť potravinovú pomoc

Slovenský Červený kríž bude v mesiacoch október/november 2016 distribuovať balíky potravinovej a hygienickej pomoci v rámci Operačného programu EÚ občanom a rodinám v hmotnej núdzi. Občania, ktorí poberali dávky v hmotnej núdzi a spĺňajú ďalšie definované kritériá (nezaopatrené dieťa, invalidný, zdravotné postihnutie, mimoriadne nepriaznivá a krízová životná situácia apod.), si môžu potravinové a hygienické balíky vyzdvihnúť v mestskej časti Bratislava – Petržalka nasledovne:

Štvrtok 27.10. 2016 13.00 – 15.30 Sociálna výdajňa, Rovniankova 12
Utorok 08.11.2016 13.00 – 15.30 Sociálna výdajňa, Rovniankova 12

K prevzatiu balíka je potrebné preukázať svoju totožnosť občianskym preukazom.

web od 2day