Hipoterapia – Konskou silou vpred

Projekt Konskou silou vpred vznikol spoluprácou dvoch organizácií – neziskovej organizácie Dss-MOST a občianskeho združenia Kôň ako Koníček. Projekt, ktorý umožňuje ľuďom s duševným ochorením venovať sa hipoterapii, je realizovaný aj vďaka finančnej podpore petržalskej samosprávy.

Klienti navštevujú hipoterapeutické centrum so sídlom na Závodisku, š.p. v Petržalke, kde sú v priamom kontakte s koníkmi, ktoré sú nápomocné pri uvoľnení napätia, úzkosti a zábran. „Kontakt s koňom zlepšuje schopnosť klientov prispôsobovať sa, sústrediť sa, presadzovať sa a zároveň zamestnáva všetky ich zmysly. Starostlivosť oňho zas rozšíri zručnosti klientov a posilní ich kompetencie“, priblížila zámer projektu riaditeľka PhDr. Andrea Beňušková a dodala, že ďalšou pridanou honotou je zvýšenie sebadôvery a zlepšenie komunikačných schopností klientov.

Cieľom projektu je rozvinúť u ľudí so závažnou duševnou poruchou vzťah k športu, podporiť ich aktivitu, ktorá býva často znížená nielen duševnou poruchou, ale aj obmedzená nedostatkom finančných prostriedkov na voľnočasové aktivity. Mgr. Lucia Vnučková, psychologička a koordinátorka projektu dodáva: „Výberom práve hipoterapie chceme zároveň všetci podporiť aj športové aktivity v Petržalke, samotné kone a činnosť OZ Kôň ako koníček, ktorý spája ľudí s ušľachtilými zvieratami, akými kone sú, priamo v našom susedstve v Petržalke.“. Zmysluplné využitie voľného času môže prispievať v budúcnosti k lepšej sociálnej začlenenosti duševne chorých ale aj ku znižovaniu bezdomovectva, prípadne kriminality. Tieto sociálno-patologické javy sa totiž vyskytujú väčšinou pri nedostatku kvalitného sociálneho zázemia a možností zmysluplnej sebarealizácie.

kon_ako_konicek-2 kon_ako_konicek-1 kon_ako_konicek-3

kon_ako_konicek-4 kon_ako_konicek-5 kon_ako_konicek

web od 2day