GOLFVILAGE

GOLFVILAGE

Popis stavby: Navrhovaná dokumentácia rieši prípravu územia pre budúcu výstavbu obytnej zóny, doplnenej o prvky občianskej vybavenosti a to vyriešením dopravnej infraštruktúry a vonkajších inžinierskych sietí. Riešené územie sa nachádza na nezastavanej ploche, priestore medzi Petržalkou a Jarovcami. Komunikačná sieť obytnej zóny je tvorená sieťou miestnych komunikácií. Podľa tabuľky predpokladaných kapacít územia v obytnej zóne bude 54 rodinných domov, bytové domy (289 b.j.), občianska vybavenosť (14822m2).

Žiadateľ o územné rozhodnutie Areas s.r.o.
Martinčekova 30, BA
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 9.11.2016
Územné rozhodnutie vydané
Žiadosť o stavebné povolenie podaná
Stavebné povolenie vydané

web od 2day