Novostavba AB SLPR

Novostavba AB SLPR, Kubínska

Popis stavby: Predmetom územného rozhodnutia je novostavba administratívnej budovy pozostávajúcej z 2 stavebne aj funkčne oddelených častí. Členenie stavby na stavebné objekty: SO 01 Administratívna budova 1; – SO 02 Administratívna budova 2. Navrhovaná stavba bude lichobežníkového pôdorysu. Administratívny objekt bude mať 2 nadzemné podlažia s plochou strechou. Na 1. nadzemnom podlaží je navrhnuté voľné otvorené parkovanie, 1x garáž, 3x sklad, vstupná hala, schodisko + kuchynka, technická miestnosť a WC. Na 2. NP sú navrhnuté kancelárie, zasadačka, hala so zázemím.

Žiadateľ o územné rozhodnutie Ondrej Majer, Panenská 3, 811 03 Bratislava,
Barbora Andreánska, Štefánikova 21, 811 05 Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 9. 7. 2012
Územné rozhodnutie vydané UKSP 13989,873-TX1/12,13-Ku-12, 11. 4. 2013
Žiadosť o stavebné povolenie podaná 10. 12. 2013
Stavebné povolenie vydané 1485/2014/10-UKSP/4-Ku-70, 16. 7. 2014
Kolaudačné rozhodnutie 24.11.2016 vydané kolaudačné rozhodnutie
2103/2016/10 UKSP/3-Ku-119

web od 2day