Vianočné prázdniny na školách

Vianočné prázdniny sú v školskom roku 2016/2017 v termíne od 23. decembra 2016 do 5. januára 2017. Žiaci základných škôl pôjdu v novom roku po prvý raz do školy 9. januára 2017. Rodičia detí, ktoré navštevujú materské školy, budú môcť v čase medzi vianočnými sviatkami využiť služby dvoch materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka. Tentokrát sú to MŠ Macharova a MŠ Röntgenova. Ostatných 21 MŠ bude mať prevádzku prerušenú. Informácie pre rodičov budú mať zverejnené jednotlivé materské školy aj na svojich informačných nástenkách a na web stránke.

Prevádzka MŠ Macharova 1, Bratislava od 27. 12. 2016 do 30. 12. 2016 – prihlásených je 14 detí z 8 materských škôl.
Prevádzka MŠ Röntgenova 16, Bratislava od 02.01.2017 do 05.01.2017 – prihlásených je 30 detí z 13 materských škôl.

V týchto materských školách bude prerušená prevádzka už 23. decembra 2016, z dôvodu nedostatku prihlásených detí:
MŠ Bohrova, MŠ Bulíkova, MŠ Gessayova 2, MŠ Gessayova 31, MŠ Haanova, MŠ Holíčska 30, MŠ Holíčska 50, MŠ Iľjušinova, MŠ Jankolova, MŠ Lachova, MŠ Lietavská, MŠ Macharova, MŠ Rovniankova, MŠ Šustekova, MŠ Tupolevova, MŠ Turnianska.

Ostatných 7 materských škôl bude v prevádzke.

web od 2day