Mikulášske stretnutie žiakov petržalských základných škôl

Už 8. ročníkom pokračoval úspešný projekt mestskej časti Bratislava-Petržalka pod názvom Petržalka v pohybe. V piatok 2. decembra 2016 si zmerali sily starší žiaci I. stupňa z 12 základných škôl. K petržalským školám sa už tradične pridala aj základná škola z Rusoviec. Tentoraz sa na stretnutí zúčastnilo 144 žiakov z tretieho a štvrtého ročníka. V športovej hale na Prokofievovej ul. súťažili budúci reprezentati vo výbornej športovej atmosfére celé dve hodiny. O obľube projektu Petržalka v pohybe svedčí aj to, že napriek riaditeľskému voľnu, ktoré žiakom ZŠ Nobelovo nám. udelila ich pani riaditeľka, žiaci aj s pani vedúcou pohybového krúžku na škole Mgr. Martou Žídkovou sa Mikulášskeho stretnutia zúčastnili. To hovorí samo za seba o ich nadšení pre pohyb, šport a hry.

Do organizácie podujatia sa piaty rok zapojilo aj občianske združenie Zober loptu, nie drogy, ktoré venovalo každému účastníkovi Mikulášskeho stretnutia farebné tričká a tak celá plocha športovej haly na Prokofievovej zakvitla rôznymi farbami. Pri organizácii podujatia už tradične spolupracovali a pomáhali členovia školského športového klubu BSC Bratislava.

Mikulášske stretnutie krúžkov navodilo u žiakov sviatočnú atmosféru, ktorú podporila aj účasť čertíkov – žiačok ZŠ Dudova, ktoré pani učiteľka Lea Lenčešová výborne zamaskovala. Pedagógovia a ich zverenci odchádzali zo športovej haly nielen nabití dobrou športovou energiou a plní nadšenia a elánu, ale aj so sladkými Mikulášskymi odmenami. Školským klubom detí pri ZŠ venovala mestská časť Bratislava-Petržalka darčekové poukážky na nákup športových potrieb, aby ich hodiny boli ešte zaujímavejšie a pestrejšie.

„Naši žiaci sa už od prvej triedy pravidelne stretávajú na krúžkoch pohybovej prípravy, ktoré sú na každej škole. Vyvrcholením ich celoročného snaženia sú pravidelné stretnutia na podujatiach projektu Petržalka v pohybe“, prezradil hlavný organizátor Robert Schnürmacher z oddelenia školstva a športu.

img_20161202_114954 img_20161202_111142 img_20161202_102736

web od 2day