Polyfunkčný komplex Bosáková – II. etapa – Bytový dom ALBERO

Polyfunkčný komplex Bosáková – II. etapa – Bytový dom ALBERO

Popis stavby: Ide o 10-podlažný objekt – 9 nadzemných a jedno podzemné podlažie. V suteréne stavby je garáž, na prízemí sú obchodné priestory, domová a technická vybavenosť, a vstupy do obchodnej a bytovej časti. Na 2. a 3. nadzemnom podlaží sú apartmánové byty a kancelárie. Na 4. a 8. nadzemnom podlaží sú byty, na 9. ateliéry. Súčasťou stavby je samostatná garáž, ktorá pozostáva z jedného podzemného podlažia, na streche ktorého je riešené parkovisko.

Žiadateľ o územné rozhodnutie Divano, spol. s r.o., Bosáková 5 851 04 Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 20. 3. 2014
Územné rozhodnutie vydané 5418/2014/10-UKSP/1Br-14, 23. 6. 2014
Žiadosť o stavebné povolenie podaná 19.12.2014
Stavebné povolenie vydané 2013/2015/10-UKSP/Br-27
7.4.2015 stavebné povolenie

22.5.2015 požiadali o zmenu stavby pred jej dokončením
(oznámené)

7.7.2015 vydané SP
6552/2015/10UKSP/Br 23

17.7.2015 vydané SP na trafostanicu a VN prípojku 7154/2015/10-UKSP/Br-65

Kolaudačné rozhodnutie 14.12.2016 vydané kolaudačné rozhodnutie
10773/2016/10 UKSP/Br 154

web od 2day