Zlaté Slnko

Na Slnku je toľko zlata, koľko vážia Himaláje. Aj túto, pre mnohých novú informáciu, si vypočuli ôsmaci z petržalských základných škôl a z Rusoviec na ďalšej prednáške v rámci projektu Petržalská super škola. V utorok 13. decembra im o Slnku, našej najväčšej a najbližšej hviezde porozprával RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. z Astronomického ústavu SAV.

Slnko učarovalo astronómovi Vojtechovi Rušinovi z celého vesmíru najviac. Len samotné úplné zatmenie tohto vesmírneho telesa starého viac ako 4,6 miliardy rokov pozoroval 21-krát. Pre to najbližšie, ktoré bude „pre nás ľahko zapamätateľný dátum 21. augusta 2017, odporúčal s úsmevom žiakom ísť do USA, kde sa vyskytne na viacerých miestach“. Čiastočné zatmenie Slnko budeme môcť v tento dátum pozorovať v západnej Európe.

Aj keď v prednáškovej sále Zrkadlového paláca už bolo cítiť Vianoce, na konci sa žiaci predháňali v otázkach. Predsa len fakt, že Slnko so svojou energiou podmieňuje život na Zemi, núti na zamyslenie – čo ak vyhasne? „Je pravda, že Slnko dodáva až 90 percent energie na Zem. To, že vyhasne, predpokladáme, no stane sa tak o niekoľko miliárd rokov. Ľudia si však ničia život na Zemi aj bez pomoci Slnka, nad tým by sme sa mali zamýšľať a chrániť život na Zemi,“ vysvetlil V. Rušin.

Deti zaujímala aj farba Slnka. „Maliari maľujú Slnko hlavne nažlto. No poznáme ho aj červené… Farba Slnka závisí od vlnovej dĺžky. Človek je schopný svojím okom vnímať svetlo iba z určitého intervalu vlnových dĺžok,“ hovorí odborník. Zemská atmosféra neprepúšťa všetky vlnové dĺžky, ktoré Slnko vyžaruje. Takmer všetko nebezpečné ultrafialové žiarenie, modrá a fialová farba, je pohltené, preto je aj modrá obloha; na zemský povrch dopadá svetlo s väčšími vlnovými dĺžkami – pričom žltá farba dominuje. Preto Slnko ľudské oko vníma ako žlté.
Najzaujímavejšie otázky nezostali bez odmeny a žiaci odchádzali s tromi knihami o Petržalke a pekným perom. Nechýbalo, samozrejme, prianie veselých a šťastných Vianoc a všetkého najlepšieho do nového roka. „A nezabudnite, že s dobrým vzdelaním to dotiahnete ďalej,“ nezabudol podotknúť významný vedec.

Prednáška o Slnku bola poslednou v tomto kalendárnom roku v rámci projektu SAV a mestskej časti Bratislava-Petržalka Petržalská super škola. Najbližšie stretnutie odborníka so žiakmi petržalských základných škôl však bude už v januári.

Napísala: Andrea Nozdrovická zo Slovenskej akadémie vied

web od 2day