Vianočné posedenie našich seniorov

Sviatočne a v priateľskej domáckej atmosfére sa nieslo vianočné posedenie petržalských seniorov so starostom v Dome kultúry Zrkadlový háj. Chutná večera, vynikajúci program a najmä množstvo objatí pri stretnutiach a vzájomných vinšoch. Súbor Melódia začal spievať Tichú noc, pri ktorej všetci povstali a spievali spoločne túto asi najznámejšiu vianočnú pieseň. Starosta po príhovore odovzdal dary vedúcim šiestich denných centier. Tento rok to boli kompaktné fotoaparáty, vďaka ktorým budú môcť dokumentovať svoju pestrú a zaujímavú činnosť počas celého roka. „Želám vám hlavne zdravie„, povedal v príhovore a nezabudol sa pochváliť, že je už dvojnásobným deduškom dvoch krásnych vnučiek. Zábava a rozhovory pokračovali ešte dlho po úvodnom kultúrnom programe a aj my sa pripájame a želáme všetkým petržalským babičkám a deduškom, aby vianočné sviatky prežili v zdraví, pokoji a pohode v kruhu najbližších.

web od 2day