Moje obľúbené miesto – knižnica

Rok 2016 ukončila Miestna knižnica Petržalka poslednou spoločnou akciou so svojimi čitateľmi. „Moje obľúbené miesto – knižnica“ je podujatie organizované pod taktovkou riaditeľky PhDr. Kataríny Bergerovej, ktorá sa rozhodla osobne poďakovať najaktívnejším čitateľom za ich priazeň a pravidelnú návštevu knižnice.

Jej pozvanie na podujatie prijali mnohoroční, a tiež noví čitatelia. Každý z nich sa do knižnice pravidelne vracia a pri svojej návšteve si odnesie niekoľko kníh naraz. Niektorí čitatelia sú knižnici verní ako jednotlivci, iní navštevujú pobočky spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi a v rodine čítajú všetci, od najmladších po najstarších. Pozvaní čitatelia a ocenení čitatelia si každoročne požičajú desiatky, ba niektorí aj stovky kníh. Počas večera niektorí priznali, že si ani neuvedomili, koľko kníh stihli za tento rok prečítať a so smiechom dodali, že už majú prečítané skoro všetky knihy z pobočky, ktorú navštevujú. Takže knižnica vie, že nemá v obstarávaní a nakupovaní nových kníh poľaviť, spoločne sme sa zasmiali.

Úvod a priebeh večera spestrili svojim hudobným a recitátorským programom deti zo ZUŠ Jána Albrechta v Bratislave. Vďaka nim aj všetkým prítomným hosťom sa celý večer niesol v príjemnej a priateľskej nálade. Úvodné slovo patrilo riaditeľke, ktorá všetkých privítala. Ocenila ich záujem o knihy a čítanie a poďakovala im za účasť. Mgr. Viera Némethová, vedúca útvaru služieb v krátkosti predstavila knižnicu, pobočky, vedúcich knihovníkov a vybrané aktivity knižnice. Následne sa k slovu dostali čitatelia spolu s vedúcimi pobočiek. Každý zúčastnený hosť získal celoročný čestný čitateľský preukaz s možnosťou bezplatnej návštevy danej pobočky po celý rok 2017. Na záver vyslovila riaditeľka knižnice želanie, aby všetkých čitateľov našej knižnice čítanie a knihy naďalej bavili, aby si vždy v našom bohatom knižnom fonde našli tú pravú knihu, ktorá ich pobaví, poučí, či poteší.

Pozvaní hostia: Katarína Morovičová, Jana Grénerová, Emília Šramková, Mgr. Alžbeta Remiášová, Mgr. Ľubica Horná, Mgr. Eva Gomolová, Mgr. Beáta Blizmanová, Ing. Veronika Krmenčíková, Jana Galambošová, Rudolf Lehuta, Janka Gažová, František Prutkay, Mária Lednárová a Hilda Kelebercová.

web od 2day