Navrhnite osobnosť Petržalky 2017

Oceňovanie osobností Petržalky patrí medzi tradičné podujatia petržalského festivalu Dni Petržalky, ktorý bude prebiehať od mája a jeho súčasťou budú rôzne celospoločenské, kultúrne, charitatívne i športové podujatia určené pre všetky vekové kategórie obyvateľov Petržalky a jej návštevníkov. Ocenenie tých, ktorí prispeli k rozvoju mestskej časti a natrvalo sa zapísali do jej histórie pripravuje petržalská samospráva v rámci Dní Petržalky od roku 1998. Toto prestížne ocenenie si prevzalo už 111 osobností.

Návrhy na rok 2017 môžu predkladať neziskové združenia, organizácie, verejné či vzdelávacie inštitúcie, občianske spolky, ale aj Petržalčania do 30. apríla 2017.

Návrh musí obsahovať: meno a priezvisko predkladateľa a jeho kontaktné údaje (telefonický, mailový), meno a priezvisko, adresu, telefonický a mailový kontakt a krátku charakteristiku navrhovanej osobnosti (v čom vidí navrhovateľ osobitný prínos pre rozvoj každodenného života v Petržalke, alebo čím výnimočným sa navrhovaný pričinil o rozvoj mestskej časti).

Návrhy je možné zaslať v písomnej forme poštou na adresu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, oddelenie kultúry, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, doručiť osobne do podateľne miestneho úradu, alebo poslať elektronicky na daniela.emeljanovova@petrzalka.sk.

Odovzdávanie ocenení sa uskutoční 12.júna 2017.

web od 2day