Misia fínskych odborníkov v Petržalke.

V dňoch 13. a 14. februára 2017 sa pod záštitou MZVaEZ SR a Veľvyslanectva SR v Helsinkách uskutočnila misia úspešných fínskych podnikateľov na Slovensku. Cieľom bolo naštartovať pilotný projekt exportu fínskeho vzdelávacieho systému v oblasti vzdelávacích technológií „Fun Learning“ v Európe. Fínski odborníci a Veľvyslanec SR v Helsinkách Tibor Králik do Petržalky, kde sa uskutočnilo pracovné stretnutie a workshop v Materskej škole na Iľjušinovej 1. Spoluorganizátorom misie bola aj nezisková organizácia EDULAB v Bratislave, ktorá úspešne spolupracuje s Petržalkou v oblasti predprimárneho vzdelávania. Slovensko by bolo prvou krajinou v Európe, kde by sa začal tento projekt realizovať. Misiu viedol Peter Vesterbacka, úspešný fínsky vizionár a podnikateľ, marketingová a „brandingová“ tvár úspešnej fínskej spoločnosti „Rovio Entertainment Ltd“ a zakladateľ najväčšej „start-up-ovej“ konferencie v severnej Európe „Slush Conference“. Okrem neho sa misie zúčastnila aj Sanna Lukander, bývala viceprezidentka „Rovio Entertainment Ltd.“ a zakladateľka spoločnosti „Fun Academy Ltd.“, ktorá je ústrednou spoločnosťou v koncepte „Fun Learning“.

Tento unikátny koncept je založený na fínskom „know-how“ a skúsenostiach v oblasti vzdelávania spolu s prvkami „Fun Learning“ filozofie, pričom zohľadňuje najnovšie trendy a globálne potreby pre budúce vzdelávanie. Súčasťou konceptu je profesionálny rozvoj učiteľov a vytváranie učebných stratégií a sprostredkovanie digitálneho obsahu, ako aj hľadanie nástrojov pre učiteľov na vytváranie vlastného obsahu, ktorý je kultúrne a systémovo prispôsobený miestnym podmienkam. Líder fínskej misie Peter Vesterbacka uviedol, že príprava projektu Fun Learning bola naozaj dlhodobou záležitosťou. „Vyvíjali a testovali sme tento projekt vo Fínsku 4 roky. Až následne sme začali s implementáciou projektu v Číne, USA, Brazílii a veľmi sa tešíme, ak budeme môcť pokračovať tu na Slovensku“. Súčasťou konceptu je profesionálny rozvoj učiteľov, vytváranie učebných stratégií a hier, sprostredkovanie digitálneho obsahu. Vo Fun Academy však nejde len o digitálne materiály, ale o akúsi kombináciu fyzických a digitálnych materiálov. Deti majú prístup k vzdelávacím Angry Birds materiálom ako napr. pracovné zošity, hračky, rôzne fyzické hry, vzdelávacie plagáty, pexesá a rôzne hry na fyzické aktivity na interaktívnej tabuli. Metóda Lun Learning a jej prístup využíva technológie tak, aby učenie detí bolo hravé a zmysluplné. Prostredníctvom tohto konceptu si deti rozvíjajú viaceré potrebné zručnosti – učia sa spolupracovať, vyjednávať, učia sa ako sa učiť, rozvíjať svoju kreativitu a myslieť inovatívne. To znamená, že digitálne technológie sa budú využívať len ako nástroj v procese učenia sa. Za veľmi dôležitú vec považuje Vesterbacka, že technológie v rukách detí využívajú so zámerom, aby niečo tvorili. „Ukazujeme deťom, že veci dokážu vyrábať aj ony samy. Učíme ich, ako môžu napríklad vytvoriť veľmi jednoduchú hru celú samy už v škôlkach. Je dôležité, že deti sa učia tvoriť a nekonzumujú už iba niečo vytvorené. Sú samy aktérmi niečoho, tvorcami a nielen konzumentmi. To je dôležitou súčasťou našej filozofie“.

Materská škola, Iľjušinova 1, Bratislava-Petržalka sa dlhodobo profiluje na implementáciu digitálnych technológií do predprimárneho vzdelávania. Dobré výsledky práce v tejto oblasti dosahuje aj vďaka spolupráci s neziskovou organizáciou EDULAB v Bratislave. Preto nie náhodou smerovala návšteva fínskych odborníkov do tejto školy. „Deti privítali Veľvyslanca SR v Helsinkách Tibora Králika a ostatných hostí z Fínska ľudovým tancom a piesňami. Následne sa uskutočnil workshop, ktorý bol zameraný na ukážku priamej práce 5 – 6 ročných detí a ich možnosťou využívania digitálnych technológií v aplikačnej praxi. V druhej časti workshopu sa 12 učiteliek MŠ zúčastnilo školenia, v ktorom fínski odborníci odovzdali poznatky a skúseností tvorby a využívania fínskeho digitálneho programu v predprimárnom vzdelávaní. Návšteva odborníkov z Fínska bola pre učiteľky materskej školy inšpiratívna, niesla sa v pozitívnej atmosfére. Fínski odborníci ocenili najmä inovatívny spôsob vzdelávania detí“, dodala riaditeľka školy Mária Králiková.

Veríme, že spolupráca odborných inštitúcií oboch krajín bude obohatením pre vzdelávanie našich detí a žiakov. Riaditeľ neziskovej organizácie EDULAB Ján Machaj podpísal s predstaviteľmi fínskej misie „Memorandum o spolupráci“. Pre slovenské štátne a súkromné školské inštitúcie sa tak naskytá príležitosť prispieť spoločne s fínskymi partnermi k rozvoju vzdelávacieho systému v oblasti digitálnych technológií s globálnym dosahom.

web od 2day