Rekonštrukcia hygienických zariadení v MŠ Röntgenova 16, Bratislava

Názov L&E s.r.o.
IČO 48 101 320
Adresa Dolný Lopašov 282, 922 04 Dolný Lopašov
Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117
Predmet Rekonštrukcia hygienických zariadení v MŠ Röntgenova 16, Bratislava
Celková suma 30.877,05 EUR s DPH
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 na uskutočnenie stavebných prác
Predloženia ponuky 14.03.2017
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day