Rozhodnutie o dodatočnom povolení zmeny stavby pred jej dokončením – polyfunkčné centrum Einsteinova ul. Bratislava, objekt Polyfunkčný dom – nebytová budova, Bratislava, Petržalka, Einsteinova (parc. č. 5105/299, 5105/300)

web od 2day