Študenti vymenili teóriu za prax

Ako sa tvorí rozpočet? Čo tvorí jeho príjmy a aké sú výdavky? Aké dane Petržalka vyberá? Čo znamená solidarita medzi mestskými časťami a ako ovplyvňuje ich rozpočty? To všetko boli témy, o ktorých dnes hovorili študenti Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave s pracovníkmi finančného oddelenia petržalského miestneho úradu.

Budúci odborníci na financie tak prepojili teóriu s praxou. Okrem konkrétnych položiek a čísiel, s akými finančné oddelenie pri tvorbe rozpočtu narába, jeho vedúci Julián Lukáček predstavil aj najdôležitejší projekt, ktorý Petržalka postupne uvádza do praxe ako jediná samospráva na Slovensku – elektronizáciu obehu účtovných dokladov. A práve tento projekt zaujal študentov azda najviac. „Zaujala ma snaha mestskej časti zefektívniť administratívu nad rámec povinností prostredníctvom elektronického systému“, „Takúto elektronizáciu by mali zaviesť aj v meste a ďalších mestských častiach, je to nepochybne veľký krok vpred“, citujeme dva z mnohých názorov.

A čo študentom dala dnešná exkurzia? Väčšina z 24 študentov 4. ročníka, ktorí sa na nej zúčastnili, sa zhodla v tom, že pokiaľ ide o samotný predmet ich štúdia – financie – bola pre nich najužitočnejšia problematika tvorby rozpočtu, zaujímavé bolo vidieť v konkrétnych číslach príjmovú a výdavkovú časť rozpočtu, ale aj chod samotnej mestskej časti. „Interakciu doterajšej teórie na univerzite s dnešnou praktickou prezentáciou pokladám za veľký prínos,“ vyjadrila sa jedna zo študentiek.

A ako celé stretnutie vnímala prodekanka pre vzdelávaciu činnosť tejto fakulty Erika Neubauerová? „Pán Lukáček nám podal skutočne výborný výklad, študenti videli v realite to, čo už poznajú z teórie financovania územných správnych celkov. Takúto exkurziu sme zorganizovali po prvý raz a verím, že sa tu o rok opäť stretneme.“

web od 2day