Žltý narcis si nechal pripnúť aj starosta

Symbolika „21ky“ pri Čistení Chorvátskeho ramena sa stala symbolickou aj pri jedinej verejno-prospešnej zbierke Ligy proti rakovine – Deň narcisov. Liga proti rakovine počas celého roka pripravuje projekty a programy, ktorými pomáha pacientom a okrem toho sa stará o prevenciu a informovanosť celej verejnosti, podporuje zdravotnícke zariadenia, nemocnice, iné občianske združenia i výskum v oblasti liečby onkologických ochorení.

Na petržalský miestny úrad dnes zavítali študentky zo Spojenej školy Svätej Rodiny – GYMNÁZIUM, Gercenova 10 v Petržalke a neodchádzali na prázdno. Vedenie aj zamestnanci sa aktívne zapájajú do mnohých dobrovoľníckych akcií, brigád a charitatívnych zbierok počas celého roka. Inak tomu nebolo ani dnes pri zbierke Ligy proti rakovine. Ako symbol spolupatričnosti s trpiacimi ľuďmi si pripli žltý kvietok aj na svoje oblečenie. Všetkým, ktorí sa do verejnej zbierky zapojili, patrí veľká vďaka.

web od 2day