Petržalskí prváci

Aj v najväčšej bratislavskej mestskej časti mali budúci školáci slávnostný víkend. Spolu s rodičmi sa totiž boli zapísať do prvého ročníka.

V Petržalke do základných škôl zapísali 916 detí (425 dievčat a 491 chlapcov), čo je o 95 detí viac oproti minulému školskému roku. V ZŠ sa teda otvorí 36 bežných prvých tried a 3 špeciálne pre žiakov s poruchami učenia v ZŠ Tupolevova 20, s Aspergerovým syndrómom a autizmom v ZŠ Prokofievova 5 a so zdravotným oslabením v ZŠ Černyševského 8.

web od 2day