Slovenský červený kríž a Petržalka pomôžu nielen potravinami

Slovenský Červený kríž bude v mesiaci máj 2017 distribuovať balíky potravinovej a hygienickej pomoci v rámci Operačného programu EÚ FEAD rodinám v hmotnej núdzi. Petržalka opäť poskytne priestor Sociálnej výdajne a pracovníci sociálneho oddelenia pomôžu pri ich rozdávaní. Petržalka je pri tejto aktivite Slovenského červeného kríža nápomocná už druhý rok. O možnosti prevziať si balíček budú obyvatelia, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a spĺňajú ďalšie zadefinované kritériá, informovaní listom. Následne si v uvedených termínoch prídu balíček prevziať do výdajne na Rovniankovej ulici.

web od 2day