Alfa Park – Tower B Bratislava-Petržalka

Alfa Park – Tower B
Bratislava-Petržalka

Popis stavby: Predmetom návrhu je objket Alfa Park – Tower B, pri zjazde z mosta Apollo na Einsteinovu ul.. Objekt má dve podzemné podlažia rozložené pod príslušnou zastaviteľnou časťou areálu. Prvé dve podlažia tvoria spoločnú podnož dvom administratívnym budovám – výškovým dominantám Tower A a Tower B. Objekt administratívy dosahuje 26 n.p., pričom posledné podlažie je čiastočne vymedzené technolog. priestormi. Súčasťou návrhu je aj riešenie statickej dopravy v hromadných garážach v podzemných podlažiach a čiastočne aj na teréne.

Žiadateľ o územné rozhodnutie Popper Capital, s.r.o.
Dvorakovo nábr. 10, BA
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 5.5.2017
Územné rozhodnutie vydané
Žiadosť o stavebné povolenie podaná
Stavebné povolenie vydané

web od 2day